top of page

Informació

Cada quan escurar la xemeneia?

 

La nostra recomenació és:

 

- 1 vegada a l'any

o bé

- Cada 2.500 kg de llenya cremada

La revisió anual és molt recomenada ja que sovint es troben nius d'ocell al capdamunt de les xemeneies i/o dins del propi conducte.

Senyals de que la vostra xemeneia necessita una neteja

 

- Olor a fum 

- Aparició de fum excessiu a l'encendre la xemeneia

- Major consum de combustible (ja sigui llenya, gasoil, carbó...)

- Aparició de sutge i/o parets de la propia xemeneia

- Menor tiratge

Amb la neteja també podem detectar el deteriorament del propi tub interior, així com colzes que s'hagin pogut descol·locar i generin fugues de fum a altres habitacions o inclús als veïns. 

Tipus de llenya 

El tipus de llenya que utilitzem serà clau per assolir una bona combustió. Una mala combustió acostuma a procedir, principament, de la llenya verda i més dolenta (com seria la de pi).  

 

Aconsellem cremar llenya de roure o alzina, sempre seca. 

Notícies relacionades 

 

- Els Bombers recorden que cal netejar la xemeneia de la llar de foc almenys un cop l'any per evitar possibles incendis

https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/55534/bombers/recorden/cal/netejar/xemeneia/llar/foc/almenys/cop/any/evitar/possibles/incendis

Curiositat 

Sabies que en alguns països del Nord d'Europa, com ara Àustria, Alemanya, Polònia, Hongria, República Txeca... la figura d'un escura-xemeneies és símbol de bona sort? 

Aquesta superstició prové de l'Edat Mitja, ja que en aquesta època es creia que aquests professionals protegien les llars i allunyaven el perill de les seves llars i famílies. 

Fins i tot a Anglaterra, a dia d'avui, es diu que si una núvia veu a un escura-xemeneies el dia del seu casament és símbol de bona sort en el matrimoni. Inclús es lloguen escura-xemeneies per assistir a casaments en l'actualitat. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chimney_sweep#Good_luck_omen

bottom of page